Vyberte stránku

Služby

Trestní právo

V oblasti trestního práva se zaměřujeme především na zastupování v přípravném i trestním řízení včetně řízení před soudy a uplatnění nároků poškozeného, poskytujeme zastoupení v jednání se státním zastupitelstvím, připravujeme analýzy a strategie v trestním řízení, sepisujeme trestní oznámení, stížnosti a návrhy a rovněž hledáme alternativní způsoby ukončení trestního řízení.

Zajišťuje veškeré právní služby související s trestním právem, zejména obhajobu a další právní pomoc v trestním, příp. správním – přestupkovém řízení.

 • vedení obhajoby v trestních řízeních
 • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • příprava a podávání trestních oznámení
 • zastupování v přípravném řízení
 • posuzování trestní odpovědnosti statutárních orgánů v ekonomických trestných činech – zejména daňových vč. posuzování jejich jednání z hlediska možných budoucích trestněprávních následků
 • zastupování poškozených a obrana jejich práv
 • zastupování v řízeních o přestupcích
 • řešení nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti
 • navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení

Daňové právo

Poskytuje specializované právní služby daňového práva se zaměřením na zastupování klientů před finančními a celními úřady v daňovém řízení a dále na zastoupení klientů při žalobách ve správním soudnictví proti nezákonnému vyměření daně, proti nečinnosti správců daně apod..

Potřebujete právní pomoc?

Další služby

 • Korporátní právo
 • Vymáhání dluhů a pohledávek vč. hromadných
 • Prodej a pronájem nemovitostí
 • Advokátní úschova
 • Správa majetku v ČR i v zahraničí
 • právo veřejných zakázek
 • správa a regulace veřejnoprávních korporací (zejm. ve zdravotnictví, stavebnictví, dopravě a při ochraně životního prostředí)
 • Sepis kupních smluv
 • Soudní spory na ochranu osobnosti
 • Občanské a rodinné právo

Advokátní kancelář Císař

Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti trestního práva, občanského práva a obchodního práva. Ke každému přistupujeme individuelně dle potřeb a přání vás našich klientů. Našim cílem je spokjený klient. 

Nabízíme

 • Občanské a rodinné právo
 • Trestní právo
 • Advokátní úschova
 • Soudní spory
 • a další...

Rychlý kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Tomáš Císař, LL.M., MBA
Mobil: +420 602 320 110
Email: info@akcisar.cz