Vyberte stránku

Sazby odměn

Ceník

Minimální hodinová sazba: 2 500 Kč/započatá hodina, přičemž za základní jednotku pro výpočet odměny se považuje každých započatých deset minut, včetně telefonické konzultace. Při potřebě komunikace v anglickém jazyce se základní hodinová sazba zvyšuje na pětinásobek. Po první schůzce s klientem následuje vypracování právního rozboru za jednotnou cenu 2.000 Kč, který je na následující schůzce klientovi předán, již včetně komplexního (a odůvodněného) vyčíslení odhadu nákladů právního zastoupení. Rozhodne-li se klient využít služeb naší advokátní kanceláře skládá přiměřenou zálohu na odměnu za poskytování právních služeb za niž je považováno 60 % celkové vyčíslené ceny. Nestanoví-li písemná smlouva mezi advokátem a klientem jinak, je právní služba poskytována v hodinové sazbě (viz. výše). V hodinové sazbě není započten režijní paušál ve výši 300 Kč na jeden právní úkon (jednu hodinu) právní služby, ani náhrada za ztrátu času ve výši 100,- Kč/30 minut a využití osobního vozidla v majetku advokáta pro potřeby klienta v sazbě 11 Kč za jeden ujetý kilometr mimo území Kladna (v Kladně a blízkém okolí samozřejmě vždy zdarma). Při zvažování nákladů soudního sporu vezměte prosím v úvahu i tu skutečnost, že v případě Vašeho úspěchu ponese velmi často značnou část Vašich nákladů na Vaše právní zastoupení protistrana, a to ve výši určené soudem podle příslušných právních předpisů.

Příklad

Při zastupování klienta např. na jednání před soudem v Praze 10 účtujeme základní cestovné v rozsahu Kladno – Praha – Kladno, tj. 65 Km za 715 Kč. V tomto případě činí odměna za zastupování za tento jeden konkrétní právní úkon částku 3 715 Kč při rozpočtu: 2 500 Kč za 1 hodinu právních služeb dle ceníku, 715 Kč dopravné, 300 Kč režijní paušál na jeden úkon právní služby a 200,- Kč jako cestovní náhradu a tato cena je konečná.

Nejsme plátci DPH. V případě registrace k DPH se ceny automaticky zvyšují o DPH v platné výši.

Advokátní kancelář Císař

Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti trestního práva, občanského práva a obchodního práva. Ke každému přistupujeme individuelně dle potřeb a přání vás našich klientů. Našim cílem je spokjený klient. 

Nabízíme

  • Občanské a rodinné právo
  • Trestní právo
  • Advokátní úschova
  • Soudní spory
  • a další...

Rychlý kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Tomáš Císař, LL.M., MBA
Mobil: +420 602 320 110
Email: info@akcisar.cz