Vyberte stránku

Advokátní kancelář Mgr. Tomáš Císař, LL.M., MBA

Advokátní kancelář nabízí vysoce efektivní a erudované právní služby stavěné na míru fyzickým i právnickým osobám.

Trestní právo

V oblasti trestního práva se zaměřujeme především na zastupování v přípravném i trestním řízení včetně řízení před soudy.

Daňové pravo

Poskytuje specializované právní služby daňového práva se zaměřením na zastupování klientů před finančními a celními úřady.

AK Mgr. Tomáš Císař, LL.M., MBA

Naše advokátní kancelář nabízí vysoce efektivní a erudované právní služby stavěné na míru fyzickým i právnickým osobám, přičemž se vždy snažíme nalézt pro klienta nejoptimálnější řešení, zejména po stránce finanční. Zároveň maximálně respektujeme potřeby a přání našich klientů. Specializujeme se zejména na trestní a daňové právo, právo veřejných zakázek, správy a regulace veřejnoprávních korporací (zejm. ve zdravotnictví, stavebnictví, dopravě a při ochraně životního prostředí), správu majetku v ČR i v zahraničí, korporátní právo, ale i právo občanské včetně zastupování před soudy všech stupňů.

Trestní právo

V oblasti trestního práva se zaměřujeme především na zastupování v přípravném i trestním řízení včetně řízení před soudy a uplatnění nároků poškozeného, poskytujeme zastoupení v jednání se státním zastupitelstvím, připravujeme analýzy a strategie v trestním řízení, sepisujeme trestní oznámení, stížnosti a návrhy a rovněž hledáme alternativní způsoby ukončení trestního řízení.

Daňové právo

Poskytuje specializované právní služby daňového práva se zaměřením na zastupování klientů před finančními a celními úřady v daňovém řízení a dále na zastoupení klientů při žalobách ve správním soudnictví proti nezákonnému vyměření daně, proti nečinnosti správců daně apod..

Další služby

Dále vám můžeme nabídnout služby v oblasti korporátního práva, vymáhání dluhů a pohledávek, prodeje a pronájmu nemovitostí, advokátní úschovny. Nabízíme také správu majetku v ČR i v zahraničí, správu a regulaci veřejnoprávních korporací zejména ve zdravotnictví, stavebnictví, dopravě a při ochraně životního prostředí.

Na nás se můžete spolehnout

Let praxe

Vyhraných případů

spokojených klientů

soudní stání

Pojištení

Naše advokátní kancelář má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v rámci příslušné smlouvy České advokátní komory

Kde nás najdete

Pobočka Ruda
Rakovnická 109, Ruda 271 01

Kancelář Kladno
Litevská 2618, Kladno 272 08

Advokátní kancelář Mgr. Tomáš Císař, LL.M.

Pobočka Ruda

Advokátní kancelář Císař

Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti trestního práva, občanského práva a obchodního práva. Ke každému přistupujeme individuelně dle potřeb a přání vás našich klientů. Našim cílem je spokjený klient. 

Nabízíme

  • Občanské a rodinné právo
  • Trestní právo
  • Advokátní úschova
  • Soudní spory
  • a další...

Rychlý kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Tomáš Císař, LL.M., MBA
Mobil: +420 602 320 110
Email: info@akcisar.cz